Vận tải hàng không là phương thức vận tải quan trọng trong thương mại quốc tế và đặc biệt là phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Nếu năm 1945 chỉ có 9 triệu hành khách đi lại bằng các chuyến bay thương mại thì năm 1987 đã lên đến một tỷ người. năm 1998 vận tải hàng không thế giới đã thể hiện 60.2 triệu chuyến bay, vận chuyển 2.9 tỷ hành khách và 61.2 triệu tấn hàng hóa. Các sân bay vận chuyển hành khách lớn nhất thế giới là : Atalanta: 73.5 triệu, chiacago 72.4 triệu, los angeles: 61.2 triệu, Heathrow: 60.7 triệu, Dallass: 60.5 triệu, tokyo: 52.2 triệu, frankfurt: 42.7 triệu, San francisco 40.2 triệu. mặc dù chỉ vận chuyển khoảng 1% tổng lượng hàng hóa trong thương mại quốc tế nhưng đối với các mặt hàng quý hiếm, giá trị cao, mau hỏng, thư từ, điện tín, tài liệu, sách bảo, hàng thời vụ, hàng khẩn cấp… thì vận tải hàng Air đứng ở vị trí số một.

vai trò của ngành hàng không

 

Bên cạnh đó, vận tải hàng không còn được coi là một mắt xích quan trọng trong quá trình tổ chức vận tải quốc tế. Đồng thời, vận tải hàng không có vị trí rất quan trọng trong giao lưu kinh tế giữa các nước, là cầu nối giữa các nền văn hóa của các dân tộc, là phương tiện chính trong du lịch quốc tế.