Nhập hàng lẻ ĐÀI lOAN Về Việt Nam

Nhập hàng lẻ ĐÀI lOAN Về Việt Nam

Các dịch vụ chủ yếu:

  • Cung cấp cho khách hàng dịch vụ  nhập khẩu bằng đường biển từ Hongkong về Việt Nam 

- Nhập giá FOB

- Nhập gIá EXW

  • Chất lượng dịch vụ được bảo đảm bởi các tuyến đi thẳng thông qua mạng lưới đại lý lâu năm và có uy tín.
  • Giá cạnh tranh và thời gian chuyển tải nhanh nhất, luôn gắn với trách nhiệm người vận tải.

Dịch vụ giao nhận hàng tận nơi (door to door services)

 

Khánh hàng đánh giá
-->