Mã vùng

Mã vùng 63 tỉnh thành ở Viêt Nam

Bảng mã vùng các tỉnh thành, các đầu số các tỉnh thành của Việt Nam, mã vùng dùng riêng cho lực lượng quân đội và công an, mã của Cục Bưu điện Trung ương, các đầu số điện thoại cố định của các hãng viễn thông, Các đầu số (mã...