Bắc Kinh               

100000

Thanh Đảo

266000

Thiên Tân

300000

Trịnh Châu

450000

Thạch Gia Trang

050000

Lạc Dương

471000

Thái Nguyên

030000

Vũ Hán

430000

Thẩm Dương

110000

Trường Sa

410000

Trường Xuân

130000

Quảng Châu

510000

Cáp Nhĩ Tân

150000

Thâm Quyến

518000

Thượng Hải

200000

Nam Ninh

530000

Nam Kinh

210000

Quế Lâm

541000

Tô Châu

215000

Hải Khẩu

570000

Vô Tích

214000

Tam Á

572100

Hàng Châu

310000

Thành Đô

610000

Ninh Ba

315000

Trùng Khánh

630000

Nam Xương

330000

Quế Dương

550000

Phúc Châu

350000

Côn Minh

650000

Hạ Môn

361000

La Sa

850000

Tế Nam

250000

Tây An

710000

 
Trang 1 Tiếp theo