Công thức tính quy đổi hàng hóa

Hướng dẫn tính cước phí

Bạn hãy đo đầy đủ các thông tin sau: Trọng lượng thực tế: Xác định bằng cân nặng thực tế của lô hàng. Làm tròn theo mức 0.5kg Khối lượng theo thể tích: Xác định bằng cách quy đổi thể tích của gói hàng. Bạn hãy đo và làm tròn ba...