In Email

Trọng lượng thực

Trọng lượng thực của một gói hàng là giá trị đọc được trên thiết bị cân nặng khi cân gói hàng.

Xác định trọng lượng thực

Dùng cân để xác định trọng lượng của gói hàng. Làm tròn bất kỳ phân số nào thành 0.5 kilogam tiếp theo.

Trọng lượng khối

Trọng lượng khối phản ánh tỷ trọng gói hàng, đây là khoảng không gian mà gói hàng chiếm hữu so với trọng lượng thực của nó.

Cách đo kích thước khối gói hàng

Tính kích thước khối của gói hàng bằng (cm) bằng cách chiều cao x chiều dài x chiều rộng : 6000 ( 5000 tuy tuyến ) = ? kg Làm tròn từng số đo đến tổng cm gần nhất. Tổng kết quả là kích thước gói hàng.

Xác định trọng lượng khối

Chia kích thước khối của gói hàng bằng cm cho 5000. Làm tròn bất kỳ phân số nào thành nửa kilogam tiếp theo.

Trọng lượng trả phí - Trọng lượng tính phí

So sánh trọng lượng thực và trọng lượng khối của gói hàng. Trọng lượng nào lớn hơn thì sẽ được dùng để ghi hóa đơn và tính chi phí.

Lưu ý về nguyên tắc làm tròn:

Áp dụng cho cả các cách tính trọng lượng thực và trọng lượng khối của mỗi gói hàng.

Gói hàng làm tròn theo mỗi bước là 0.5kg. Ví dụ, gói hàng có trọng lượng làtừ 5.1kf đến 5.40kg thì làm tròn là 5.5kg, 5.6kg thì làm tròn là 6.0kg.