Ban tin chuyen phat nhanh

Robot và máy bay không người lái đi giao hàng

Các công ty bán lẻ đang đau đầu tìm giải pháp vận chuyển hàng hóa. Ý tưởng sản xuất thiết bị giao hàng thay thế như robot hay máy bay không người lái đang được triển khai.

KỸ THUẬT ĐÓNG HÀNG VÀO CONTAINER

Theo tập quán quốc tế, vận chuyển hàng hóa bằng container, người gửi hàng phải chịu trách nhiệm đóng hàng vào container cùng với việc niêm phong, kẹp chì container, người gửi hàng phải chịu tất cả chi phí đó cũng như các chi phí có liên quan, trừ trường...